om løft

LØFT er sat i verden for at forebygge negativ social kontrol og negativ social arv
- i enhver henseende - blandt børn og unge i Danmark. Vi løfter for en
rettighedsbaseret udvikling. En fremtid hvor sårbare børn og unge
sikres en mere lige og fri tilværelse.

LØFT er sat i verden for at forebygge
negativ social kontrol og negativ social
arv - i enhver henseende - blandt børn
og unge i Danmark. Vi løfter for en
rettighedsbaseret udvikling. En fremtid
hvor sårbare børn og unge sikres en mere lige og fri tilværelse.

LØFT er sat i verden for at forebygge negativ social kontrol og negativ social
arv - i enhver henseende - blandt børn og unge i Danmark. Vi løfter for en
rettighedsbaseret udvikling. En fremtid hvor sårbare børn og unge sikres en
mere lige og fri tilværelse.

LØFT er sat i verden for at forebygge negativ social kontrol og negativ social arv - i enhver henseende - blandt børn og unge i Danmark. Vi løfter for en rettighedsbaseret udvikling. En fremtid hvor sårbare børn og ungesikres en mere lige og fri tilværelse.

3 spor til bedre viden,
bedre samarbejde og
en indsats der skaber
målbar forandring.

3 spor til bedre viden, bedre samarbejde og en indsats, der skaber målbar forandring.

LØFT arbejder med en tresporet strategi, hvor samspillet mellem sporene skaber grundlag for en omfattende social indsats målrettet sårbare og udsatte børn og unge.

LØFT arbejder med en tresporet strategi,
hvor samspillet mellem sporene skaber
grundlag for en omfattende social indsats
målrettet sårbare og udsatte børn og unge.

EVOLVE

FRA SAFESPACE TIL BRAVESPACE

En specialiseret indsats for minioritetsetniske unge, der oplever psykisk vold.

EVOLVE er et vendepunkt, hvor du bliver en del af et fællesskab med andre
unge og fagpersoner. Vi oplyser, rådgiver og hjælper til at virkeliggøre forandringen.

FRA SAFESPACE TIL BRAVESPACE

En specialiseret indsats til minioritetsetniske
unge, der oplever psykisk vold.

EVOLVE er et vendepunkt, hvor du bliver en del af et fællesskab med andre
unge og fagpersoner. Vi oplyser, rådgiver og hjælper til forandringen.

FRA SAFESPACE TIL BRAVESPACE

En specialiseret indsats til minioritetsetniske unge, der oplever psykisk vold.

EVOLVE er et vendepunkt, hvor du bliver en del af et fællesskab med andre unge og fagpersoner. Vi oplyser, rådgiver og hjælper til forandringen.

INVOLVE

INVOLVE er sat i verden for at facilitere og forbinde landets
fageksperter i et solidt tværgående samarbejde, hvor vi i fællesskab
researcher afkoder, finpudser og justerer os frem til
bæredygtige metoder.

INVOLVE er sat i verdenen for at facilitere og forbinde landets fageksperter i et solidt tværsamarbejde, hvor vi i fællesskab researcher, afkoder, finpudser og justerer os frem til bæredygtige metoder.

TRANSFORM

TRANSFORM er det tredje LØFT, hvor vores sociale og
demokratiske engagement for alvor accelererer
og kommer til udtryk.

Det er det kreative rum, hvor LØFT udvikler initiativer
og sætter temaer på dagsordenen som bidrag til FN's.
Verdensmål.

TRANSFORM er det tredje LØFT, hvor vores sociale og demokratiske engagement for alvor accelererer og kommer til udtryk. Det er det kreative rum, hvor LØFT udvikler initiativer og sætter temaer på dagsordenen som bidrag til FNs verdensmål.

STØT OS

GIV ET LØFT

Støt LØFT og gør en afgørende forskel for sårbare børn og unge, der oplever
psykisk vold og er belastet af ulighed. Med din støtte, styrker du
målgruppens livskvalitet,livsmestring og retten til en selvvalgt tilværelse.

GIV ET LØFT

Støt LØFT og gør en afgørende forskel for sårbare børn og unge, der oplever
psykisk vold og belastes af ulighed. Med din støtte, sørger du for at styrke
målgruppens livskvalitet,livsmestring og retten til en selvbestemt tilværelse.

GIV ET LØFT

Støt LØFT og gør en afgørende forskel for sårbare børn og unge, der oplever psykisk vold og belastes af ulighed.

Med din støtte, sørger du for at styrke målgruppens livskvalitet,livsmestring og retten til en selvbestemt tilværelse.